spacer

Zapojte se do přípravy strategie rozvoje Rokytnice

V květnu začaly práce na Integrované strategii urbanistického rozvoje - ISUR Rokytnice nad Jizerou. Cílem tvorby tohoto dokumentu bude najít možnosti, jak dojít rovnováhy mezi kvalitním životem místních obyvatel a rostoucím cestovním ruchem. Do přípravy strategie budou zapojeni zástupci organizací důležitých pro chod města, obyvatelé Rokytnice i podnikatelé.

„Během prací na analytické i návrhové části strategie chceme s obyvateli, majiteli nemovitostí, podnikateli a dalšími aktéry rozvoje města vést diskusi o budoucnosti Rokytnice. Chceme diskutovat o tom, co můžeme všichni udělat pro to, aby se Rokytnice postupně nestala jen místem, kde se v létě a zimě střídají po týdnu tisíce turistů, kam jezdí chataři pouze na víkend a dovolenou, ale aby i nadále zůstala městem, kde budou chtít mladí lidé zůstat, vychovávat zde své děti, zkrátka strávit zde celý život,“ vysvětlil smysl strategie starosta města Petr Matyáš.

Na rozdíl od klasických strategických plánů, je integrovaná strategie urbanistického rozvoje dokumentem na pomezí strategického a územního plánu. ISUR bude mít strukturu strategického plánu a stejně jako on nebude právně závazný a může tak v budoucnu flexibilně reagovat na měnící se potřeby města. Část opatření týkající se územního rozvoje však bude na rozdíl od klasického strategického plánu prostorově umístěna, tedy součástí strategie budou i schémata urbanistického rozvoje města. Analýza území i příprava návrhové části ISUR je úzce koordinována s právě pořizovanou změnou územního plánu.

Práce na strategii povede firma ONplan lab s. r. o., která byla městem vybrána ve výběrovém řízení. „Před letními prázdninami provedeme podrobnou analýzu současného stavu řešeného území, do které chceme zapojit i místní obyvatele, podnikatele, majitele nemovitostí a další aktéry veřejného života. Cílem bude popsat, jaké hodnoty území je třeba uchovat a dále rozvíjet a které problémy bude strategie řešit“, vysvětlila Karolína Koupalová z kanceláře ONplan.

Pro přípravu strategie město sestavilo pracovní skupinu sdružující politickou reprezentaci a další pro rozvoj města klíčové zaměstnance a zástupce příspěvkových organizací a hlavních aktérů. Ta se bude přímo podílet na analýze současného stavu a přípravě návrhové částí strategie. Všichni obyvatelé se zájmem o rozvoj Rokytnice se mohou stát členy tzv. konzultační skupiny. Ta bude komentovat podklady připravené pracovní skupinou a doplňovat je o svá hodnocení a návrhy.

První příležitost zapojit se do přípravy strategie měli obyvatelé Rokytnice 9. června 2021, kdy od 17.30 hodin v jídelně základní školy proběhlo setkání nad mapou. Během setkání občané diskutovali o hodnotách a problémech města. Ti, kteří se nestihli setkání zúčastnit, mají možnost své hodnocení vyjádřit až do 25. června 2021 i ve stručném dotazníku, který byl součástí pozvánek na setkání nad mapou, které obdrželi všichni obyvatelé Rokytnice do svých poštovních schránek. Dotazníky jsou dostupné i na webu města. Výstupy ze setkání nad mapou i dotazníků budou zveřejněny na webu města a budou jedním z podkladů pro analytickou část.