spacer

Návrhová část ISUR schválena zastupitelstvem města

Návrhovou část Integrované strategie rozvoje Rokytnice nad Jizerou připravila pracovní skupina pod vedením zpracovatele, společnosti ONplan. Pracovní skupina sdružuje politické vedení, vybrané zaměstnance úřadu a příspěvkových organizací a hlavní aktéry rozvoje města Rokytnice nad Jizerou.

Návrhová část ISUR přímo navazuje na předchozí zpracování analytické části ISUR, ve které jsou na základě komplexního posouzení města, výstupů ze setkání nad mapou s veřejností a dotazníkového šetření formulovány hlavní problémy města, které jsou řešeny právě v další fázi strategického dokumentu, tedy v předmětné návrhové části.

Celý koncept návrhové části ISUR byl zveřejněn na webu města, přes který bylo možné ke konceptu zasílat připomínky pomocí online formuláře. Koncept byl zveřejněn již druhý den po setkáním s veřejností, které proběhlo 27. 10. 2021. Od této chvíle bylo možné zasílat připomínky, komentáře a podněty ke konceptu strategie až do 19. 11. 2021. Následně ONplan zpracoval obdržené komentáře a podněty, poté zaslal jednotlivým autorům vyjádření, jak byly v návrhu jejich připomínky zohledněny. Finální dokument návrhové části Integrované strategie rozvoje města Rokytnice nad Jizerou byl předložen zastupitelstvu města dne 15. 12. 2021 ke schválení, kde byl jednohlasně schválen.

Aktuálně se k Integrované strategii rozvoje města Rokytnice nad Jizerou zpracovává akční plán, což je strategický dokument, který stanovuje aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje města.

Návrhovou část Integrované strategie rozvoje Rokytnice nad Jizerou naleznete zde.