spacer

Dokončená analýza území a formulář ke konzultaci pro veřejnost

Pracovní verzi Analytické části Integrované strategie rozvoje Rokytnice nad Jizerou připravila pracovní skupina pod vedením zpracovatele, společnosti ONplan. Pracovní skupina sdružuje politické vedení, vybrané zaměstnance úřadu a příspěvkových organizací a hlavní aktéry rozvoje města Rokytnice nad Jizerou.

V analytické části jsou na základě komplexního posouzení města a výstupů ze setkání nad mapou a dotazníkového šetření formulovány hlavní problémy, které budou následně řešeny v návrhové části.

Komentáře k analýze je možné podávat vyplněním formuláře do 30. 9. 2021. Všechny komentáře spolu s reakcemi na ně budou během října zveřejněny na webových stránkách města.

Zde je odkaz na stažení Analytické části ISUR [250 MB]

Zde je odkaz na formulář, kde můžete komentovat Analytickou část

Finální verze Analytické části zde.