spacer

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ K ANALÝZE ÚZEMÍ - 20. 9. 2021

V současnosti finišují práce na analytické části strategie rozvoje Rokytnice nad Jizerou. Její nedílnou součástí budou i výstupy ze setkání nad mapou a dotazníkového šetření mezi obyvateli Rokytnice a žáky základní školy. Z objektivních dat a hodnocení území obyvateli Rokytnice vzejde sada problémů, na které se město, spolu se zpracovatelem strategie společností ONplan, zaměří v návrhové části strategie. Setkáni proběhne 20. 9. 2021 od 17:30 v jídelně ZŠ, kde vám předložíme výstupy z analytické části, které bude možné s námi konzultovat.

Pokračovat ve čtení

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ A SETKÁNÍ NAD MAPOU

PŘÍPRAVA STRATEGIE ROZVOJE ROKYTNICE - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ A SETKÁNÍ NAD MAPOU V současnosti finišují práce na analytické části strategie rozvoje Rokytnice nad Jizerou. Její nedílnou součástí budou i výstupy ze setkání nad mapou a dotazníkového šetření mezi obyvateli Rokytnice a žáky základní školy. Z objektivních dat a hodnocení území obyvateli Rokytnice vzejde sada problémů, na které se město, spolu se zpracovatelem strategie společností ONplan, zaměří v návrhové části strategie. V září tohoto roku vám ke konzultaci předložíme výstupy z analytické části....

Pokračovat ve čtení

Setkání nad mapou se zúčastnilo více než 50 občanů

9. června proběhlo v rámci přípravy analytické části integrované strategie rozvoje města Rokytnice nad Jizerou setkání nad mapou, kterého se zúčastnilo více než 50 občanů města. Ti spolu se zástupci města a společnosti ONplan (zpracovatel strategie) diskutovali o hodnotách a problémech města a potřebách jeho obyvatel. Zároveň bylo ještě před setkáním nad mapou spuštěno dotazníkové šetření, jehož cílem je získat od obyvatel i návštěvníků města hodnocení jeho současného stavu.  Děkujeme každému, kdo projevil o setkání zájem a svou účastí, komentáři a postřehy přispěl do diskuze...

Pokračovat ve čtení

Setkání nad mapou - 9. 6. 2021

CHCEME ZNÁT VÁŠ NÁZOR – PŘIJĎTE NA SETKÁNÍ NAD MAPOU, VYPLŇTE DOTAZNÍK Zapojte se do přípravy Integrované strategie urbanistického rozvoje – ISUR Rokytnice nad Jizerou a do rozhodování o budoucnosti města. Podělte se s námi o Váš názor na současný stav a dění ve městě. Přijďte 9. 6. v 17:30 do školní jídelny na setkání nad mapou a/nebo vyplňte do 25. 6. on-line, nebo tištěný dotazník. Výsledky ze setkání i dotazníkového šetření zveřejníme na tomto webu. Odkaz na dotazník zde...

Pokračovat ve čtení

Zapojte se do přípravy strategie rozvoje Rokytnice

V květnu začaly práce na Integrované strategii urbanistického rozvoje - ISUR Rokytnice nad Jizerou. Cílem tvorby tohoto dokumentu bude najít možnosti, jak dojít rovnováhy mezi kvalitním životem místních obyvatel a rostoucím cestovním ruchem. Do přípravy strategie budou zapojeni zástupci organizací důležitých pro chod města, obyvatelé Rokytnice i podnikatelé. „Během prací na analytické i návrhové části strategie chceme s obyvateli, majiteli nemovitostí, podnikateli a dalšími aktéry rozvoje města vést diskusi o budoucnosti Rokytnice. Chceme diskutovat o tom, co můžeme všichni udělat pro to, aby...

Pokračovat ve čtení