spacer

Zpráva z konzultace konceptu návrhové části: vypořádání komentářů

27. 10. 2021 proběhlo další sousedské setkání k analytické části strategie rozvoje Rokytnice nad Jizerou. V rámci setkání byl veřejnosti představen koncept analytické části, který byl následně zveřejněna na webu města k možnému online připomínkování. Připomínky bylo možné zasílat do 19. 11. 2021.

Dále je umístěn odkaz na závěrečnou zprávu z konzultace, ve které najdete záznam ze setkání i reakce na online zaslané komentáře.

Chtěla bych znovu všem moc poděkovat za Vaše zapojení do konzultace konceptu analytické části Integrované strategie rozvoje Rokytnice nad Jizerou. Na sousedském setkání se nás zase sešlo hodně a bylo to velmi příjemné diskutování a zaznamenávání podnětů pro úpravu nebo doplnění návrhové části.

Dalším postupem je schválení Integrované strategie rozvoje města Rokytnice nad Jizerou na veřejném jednání zastupitelstva města, které proběhne 15. 12. 2021 od 17:00 v jídelně ZŠ.

Zprávu si můžete stáhnout zde.