spacer

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ K ANALÝZE ÚZEMÍ - 20. 9. 2021

V současnosti finišují práce na analytické části strategie rozvoje Rokytnice nad Jizerou. Její nedílnou součástí budou i výstupy ze setkání nad mapou a dotazníkového šetření mezi obyvateli Rokytnice a žáky základní školy. Z objektivních dat a hodnocení území obyvateli Rokytnice vzejde sada problémů, na které se město, spolu se zpracovatelem strategie společností ONplan, zaměří v návrhové části strategie. Setkáni proběhne 20. 9. 2021 od 17:30 v jídelně ZŠ, kde vám předložíme výstupy z analytické části, které bude možné s námi konzultovat.

navrh 5 2