spacer

Setkání nad mapou se zúčastnilo více než 50 občanů

9. června proběhlo v rámci přípravy analytické části integrované strategie rozvoje města Rokytnice nad Jizerou setkání nad mapou, kterého se zúčastnilo více než 50 občanů města. Ti spolu se zástupci města a společnosti ONplan (zpracovatel strategie) diskutovali o hodnotách a problémech města a potřebách jeho obyvatel. Zároveň bylo ještě před setkáním nad mapou spuštěno dotazníkové šetření, jehož cílem je získat od obyvatel i návštěvníků města hodnocení jeho současného stavu. 

IMG 0224

Děkujeme každému, kdo projevil o setkání zájem a svou účastí, komentáři a postřehy přispěl do diskuze o rozvoji města. Zároveň prosíme všechny, kteří se zajímají o budoucnost Rokytnice, a ještě nevyplili dotazník na www.isur.mesto-rokytnice.cz, aby tak učinili do 25. června.

Všechny podněty z dotazníků i setkání nad mapou budou zpracovány do analytické části strategie, která bude k nahlédnutí na webu města ke konci srpna a následně představena na 2.setkání s veřejností v září tohoto roku.

IMG 0218