spacer

Návrhová část ISUR schválena zastupitelstvem města

Návrhovou část Integrované strategie rozvoje Rokytnice nad Jizerou připravila pracovní skupina pod vedením zpracovatele, společnosti ONplan. Pracovní skupina sdružuje politické vedení, vybrané zaměstnance úřadu a příspěvkových organizací a hlavní aktéry rozvoje města Rokytnice nad Jizerou. Návrhová část ISUR přímo navazuje na předchozí zpracování analytické části ISUR, ve které jsou na základě komplexního posouzení města, výstupů ze setkání nad mapou s veřejností a dotazníkového šetření formulovány hlavní problémy města, které jsou řešeny právě v další fázi strategického dokumentu,...

Pokračovat ve čtení

Zpráva z konzultace konceptu návrhové části: vypořádání komentářů

27. 10. 2021 proběhlo další sousedské setkání k analytické části strategie rozvoje Rokytnice nad Jizerou. V rámci setkání byl veřejnosti představen koncept analytické části, který byl následně zveřejněna na webu města k možnému online připomínkování. Připomínky bylo možné zasílat do 19. 11. 2021. Dále je umístěn odkaz na závěrečnou zprávu z konzultace, ve které najdete záznam ze setkání i reakce na online zaslané komentáře. Chtěla bych znovu všem moc poděkovat za Vaše zapojení do konzultace konceptu analytické části Integrované strategie rozvoje Rokytnice nad Jizerou. Na sousedském setkání...

Pokračovat ve čtení

Koncept návrhové části ISUR ke konzultaci

Zde je ke stažení koncept návrhové části ISUR ke konzultaci Zde je odkaz na formulář, kde můžete komentovat koncept návrhovou část Finální verze návrhové části zde. Přílohy - mapové podklady: 01 - celé území Rokytnice nad Jizerou 02 - detail širšího okolí Dolního náměstí 03 - detail širšího okolí Horního náměstí 04 - legenda

Pokračovat ve čtení

Zpráva z konzultace analytické části: vypořádání komentářů

V září proběhlo sousedské setkání k analytické části strategie rozvoje Rokytnice nad Jizerou. V rámci setkání byla veřejnosti představena pracovní verze analytické části, která byla následně zveřejněna na webu města k možnému online připomínkování. Chtěla bych ještě jednou všem poděkovat za Vaše zapojení do konzultace analytické části Integrované strategie rozvoje Rokytnice nad Jizerou. Dále je umístěn odkaz na závěrečnou zprávu z konzultace, v které najdete záznam ze setkání i reakce na online zaslané komentáře. Odkaz zde. Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na setkání ke...

Pokračovat ve čtení

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ K NÁVRHU STRATEGIE - 27. 10. 2021

Zveme Vás na další sousedské setkání k návrhu strategie, které proběhne ve středu 27. 10. 2021 od 17:30 v jídelně ZŠ.  Na setkání Vám nejprve představíme koncept návrhové části strategie a poté bude prostor k diskusi o tomto návrhu. Po setkání bude pracovní verze konceptu návrhové části zveřejněna na webu města a Vy budete mít možnost do 17. 11. 2021 zaslat zpracovatelům své komentáře online. 

Pokračovat ve čtení

Dokončená analýza území a formulář ke konzultaci pro veřejnost

Pracovní verzi Analytické části Integrované strategie rozvoje Rokytnice nad Jizerou připravila pracovní skupina pod vedením zpracovatele, společnosti ONplan. Pracovní skupina sdružuje politické vedení, vybrané zaměstnance úřadu a příspěvkových organizací a hlavní aktéry rozvoje města Rokytnice nad Jizerou. V analytické části jsou na základě komplexního posouzení města a výstupů ze setkání nad mapou a dotazníkového šetření formulovány hlavní problémy, které budou následně řešeny v návrhové části. Komentáře k analýze je možné podávat vyplněním formuláře do 30. 9. 2021. Všechny komentáře spolu...

Pokračovat ve čtení